مسابقات جاییزه بزرگ پاوراسلاید

مسابقات جایزه بزرگ پاوراسلاید

مسابقات جاییزه بزرگ پاوراسلاید آقایان 19 مرداد

مسابقات جاییزه بزرگ پاوراسلاید بانوان 11-12 مرداد

محل برگزاری مجموعه ورزشی هایپر استار۱۳۸۹-۱۳۹۰       ۱۰۰ متر تایم تریل
۱۳۸۷-۱۳۸۸       ۱۰۰ متر تایم تریل
۱۳۸۵-۱۳۸۶       ۲۰۰ متر تایم تریل
۱۳۸۳-۱۳۸۴       ۲۰۰ متر تایم تریل
۱۳۸۱-۱۳۸۲       ۵۰۰ متر تایم تریل
۱۳۷۹-۱۳۸۰       ۵۰۰ متر تایم تریل
۱۳۷۷-۱۳۷۸      ۱۰۰۰ متر تایم تریل
زیر ۱۳۷۷        ۱۰۰۰ متر گروهی

ورودی برای هر نفر۵۰ هزار تومان می باشد

داشتن اصل کارت ملی و شناسنامه در صورت کسب مقام قهرمانی الزامی میباشد


برای اطلاعات بیشتر با مجموعه تماس بگیرید

تلفن : 40441436

مسابقات جاییزه بزرگ پاوراسلاید