مجموعه ورزشی هایپراسکیت

انتهای باکری جنوب، ورودی هایپراستار، خیابان ارم، خیابان استاد شهریار، کوچه ارم سه، سوله ورزشی هایپراسکیت

تلفن : 40441436

اینستاگرم مجموعه

تلگرام مجموعه
dscf7471.jpg